Pirmos pagalbos kursas vaikams  

Pirmos pagalbos suteikimo kursas vaikams

Aktualumas

1-5 klasių moksleiviai tampa savarankiškesni ir mažiau prižiūrimi nei buvo darželyje. Mokykloje vaikai nėra be perstojo stebimi ir pertraukų metu gali atsitikti nelaimė, kurios metu šalia gali nebūti suaugusio. Todėl vaikai turi mokėti atpažinti pavojų ir galimai pavojingas situacijas, mokėti atpažinti pavojingas sveikatos būkles, prireikus iškviesti pagalbą, įvertinti savo galimybes ir kreiptis pagalbos į suaugusius. Taip pat turi mokėti atlikti elementarius pirmosios pagalbos veiksmus, norėti padėti sau ir kitiems. 

Programos tikslas

 Išmokyti dalyvius atpažinti pavojingas būkles ir kreiptis pagalbos, supažindinti su pagrindiniais pirmosios pagalbos principais, išmokyti stabdyti kraujavimą iš nosies ir teikti pagalba esant įdrėskimams, nusibrozdinimui. Supažindinti su pagrindiniais saugaus elgesio principais.

Programos uždaviniai

  • Supažindinti dalyvius su saugaus elgesio principais.
  • Išmokyti atpažinti sveikatai ir gyvybei pavojingas būkles ir kreiptis pagalbos.
  • Supažindinti dalyvius su pagrindiniais pirmos pagalbos principais.
  • Teoriškai ir praktiškai išmokyti stabdyti kraujavimą iš nosies, teikti pagalbą esant įdrėskimams, nubrozdinimams.

Programos turinys

Programos trukmė: 2 akademinės valandos, iš jų 1,5 praktynių mokymų ir 0,5 teorijos pagrindai.

  • Sveikatai ir gyvybei pavojingos būklės
  • Pagalbos telefono numeriai, kaip tinkamai jais naudotis
  • Kraujavimo iš nosies stabdymas
  • Pirmoji pagalba įsidrėskus, nusibrozdinus 

Organizavimas

Paruoštos dvi programos: 1-2 ir 3-5 klasių moksleiviams.
Susirinkimo vieta Vilniuje: Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija S. Konarskio g. 27, spausti čia 
Susirinkimo vieta Kaune: Kauno karininkų ramovė, A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas - spausti čia 
Susirinkimo vieta Klaipėdoje: Klaipėdos karo prievolės centras, Vytauto g. 5, Klaipėda. - spausti čia

Kaina - 10€ dalyviui - vaikui. Vienas iš tėvelių gali dalyvauti kartu su vaiku. Tėveliams mokestis neskaičiuojamas.
Lektorius: Tomas Gurskas, Aleksandra Kutyreva, skubios medicinos pagalbos paramedikė, pirmosios pagalbos instruktorė, Paramedikų asociacijos narys. 

Renkamos grupės iki 24 vaikų - dalyvių. Vaikų - dalyvių tėveliai gali dalyvauti pagal pageidavimą. Tėveliai mokesčio nemoka.
 Priimami užsakymai ir uždaros grupėms PMP kursams organizuoti. Atvykstame į bet kurį miestą Lietuvoje. Minimali dalyvių grupė - 16 dalyvių. Skambinti : +37069849205
Data: 2020-01-18 (šeštadienis) Vilnius Pradžia 11.00 val.
Data: 2020-01-25 (šeštadienis) Kaunas Pradžia 11.00 val.
Data: 2020-01-30 (penktadienis) Klaipėda Pradžia 11.00 val.
Data: 2020-02-01 (šeštadienis) Klaipėda Pradžia 11.00 val.
Data: 2020-02-02 (sekmadienis) Klaipėda Pradžia 11.00 val.
Data: 2020-02-22 (šeštadienis) Klaipėda Pradžia 11.00 val.
Data: 2020-02-09 (sekmadienis) Vilnius Pradžia 11.00 val.
Data: 2020-02-29 (šeštadienis) Klaipėda Pradžia 11.00 val.
Data: 2020-03-22 (šeštadienis) Vilnius Pradžia 11.00 val.
Data: 2020-03-28 (šeštadienis) Vilnius Pradžia 11.00 val.

Registracijai atlikti spausti žemiau "Registracija"