Kontaktai  

Rekvizitai/Requisites

Lietuvos karių asociacija Keliautojų klubas 

Juridinio asmens kodas: 303342955

SEB atsiskaitomoji sąskaita: LT767044060008036150
Juridinio asmens adresas  Pamėnkalnio g. 13, Vilnius LT-01114
El.paštas
lkakeliautojai@gmail.com 
info@lkakeliautojai.lt

LKA KK forumas

Lithuanian Military Association Traveler's club

 Legal entity's code: 303342955

SEB bank account  LT767044060008036150
 Legal entity's address: Pamėnkalnio g. 13, Vilnius LT-01114
E-mail address: 
lkakeliautojai@gmail.com 
info@lkakeliautojai.lt

LKA KK 

 

Turi klausimų / have questions?