Kontaktai  

Rekvizitai

Lietuvos karių asociacija Keliautojų klubas 

Juridinio asmens kodas: 303342955

SEB atsiskaitomoji sąskaita: LT767044060008036150
Juridinio asmens adresas:  Pamėnkalnio g. 13, Vilnius LT01114
El. paštas:
lkakeliautojai@gmail.com
LKA KK forumas

Requisites

Lithuanian Military Association Traveler's club

 Legal entity's code: 303342955

SEB bank account  LT767044060008036150
 Legal entity's address: Pamėnkalnio g. 13, Vilnius LT-01114
E-mail address: 
lkakeliautojai@gmail.com 
LKA KK