Išgyvenimo kursai krizinių situacijų metu gamtos sąlygomis

Pagrindinis kurso tikslas – suteikti kurso dalyviams teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, kuriuos dalyviai galėtų panaudoti ištikus įvairioms krizinėms situacijoms, įvykus nenumatytoms aplinkybėms ir kurie tiesiog praverstų net ir kasdieniniame gyvenime. Vieta: Pabradės poligonas

Aktualumas

Ar kada pagalvojote ką darytumėte ištikus stichinei nelaimei? Ekonominei krizei? Ar net karui? Šio kurso metu mes pateiksime Jums aktualią informaciją apie ką reikėtų pagalvoti ir kokį planą pasiruošti atsitikus krizinei situacijai Lietuvoje, taip pat sudarysime atitinkamas praktines situacijas, kurios galėtų nutikti krizių metu. Kurso eigoje dalyviai paskirstomi į dvi grupes, kuriose atliekant praktines užduotis yra lavinamas komandinis darbas. Kadangi kursuose pasitaiko šeimų, porų, draugų kompanijų ir pan. Šių žmonių neskirstome į atskiras grupes, nes galbūt krizės metu Jūs ir būsite drauge bei padėsite vieni kitiems išgyventi. Kurse gali dalyvauti visi asmenys, kurių amžius yra nuo 14 iki 99 metų (nepilnamečiai turi turėti tėvų (ar globėjų) raštišką sutikimą).

Kurso organizavimas

 • Kurso dalyvių skaičius nuo 15 iki 30 asmenų;
 • Kurso trukmė – 23 valandos;
 • Kurso instruktoriai – specialistai, kurie yra puikūs šios srities žinovai;
 • Sėkmingai baigę kursą dalyviai gauna kurso baigimo pažymėjimus;
 • Kurso teorinė dalis dėstoma auditorijoje;
 • Kurso praktinė dalis vedama Pabradės miškuose;
 • Kurso organizatoriai pasirūpina produktais dalyvių vakarienei pasigaminti.

Teorinė medžiaga dėstoma kurse

 • Plano ruošimas krizinės situacijos metui;
 • Išgyvenimo kuprinė ir jos sudėtis;
 • Stovyklavietės planavimas ir įrengimas miške;
 • Darbų pasiskirstymas įrenginėjant stovyklavietę;
 • Pastogės struktūra;
 • Ginklų veikimo principai;
 • Vandens filtravimas;
 • Maisto paruošimas, gamyba, atsargų kaupimas;
 • Reakcijų į netikėtai iškilusius pavojus planavimas.

Praktiniai užsiėmimai:

 • Trumpalaikio būsto įrengimas;
 • Stovyklavietės vietos parinkimas;
 • Stovyklavietės įrengimas;
 • Evakuacijos ar reakcijos į užpuolimą plano sudarymas;
 • Orientacinis žygis naudojantis tik kompasu;
 • Maisto gaminimas;
 • Evakuacijos ar reakcijos į užpuolimą plano treniruotės.

Programa - Pabradė

 • Atvykimas – iki 09:00;
 • Instruktažas – 09:00 – 09:30;
 • Teorinės medžiagos pristatymas – 09:30 – 13:00;
 • Pietūs – 13:30 – 14:00;
 • Praktiniai užsiėmimai – 14:00 – 07:00;
 • Diplomų įteikimas ir atsisveikinimas – 07:00 – 08:00.

Kurso kaina – 30 € vienam asmeniui.