Pagamink Lietuvos  vienį

Projekto vadovas

Rolandas Lubys

Projekto pavadinimas

Pagamink “Lietuvos vienį”

Projekto pobūdis ir trumpas apibūdinimas, įgyvendinimo vieta

 

Kas tai? Puoselėdami Lietuvos pilietiškumą ir istorinę atmintį bei siekdami viešinti Lietuvos valstybinius simbolius siekiame paskatinti gaminti “Lietuvos vienį”.  #Valstybės vienis   arba kaip mes tai vadiname #Vienybės vėliavėlės - tai Lietuvos valstybės ir Lietuvos kariuomenės simboliai.

Kodėl? Vadovaudamiesi posakiu “Jei tik vėliava gyvena visuomenėje, ji tampa jos atpažinimo, tapatumo ženklu” todėl siekiame, kad konkurso dalyviai “Lietuvos vienius” dalyviai gamins ne tik konkursui bet ir savo asmeniniams poreikiams, dalins draugams ir pažįstamiems. Tuo tarpu konkurso metu pagaminti #Vienybės vėliavėlės   bus dalinami neatlygintinai LKA Keliautoju klubo organizuojamu renginiu metu Lietuvos ir užsienio piliečiams.

Gamyba

Dalyviams bus suteiktos visos reikalingos priemonės, bei bus parodoma kaip padaryti #Valstybės vienį. Dalyviai komandomis arba individualiai turės pagaminti kuo daugiau ir svarbiausia kuo kokybiškiau #Valstybės vienius.

Minimalus gamybos kiekis 100 vnt. Loterijos būdu atrinksime dalyvius kuriems įteiksime LKA KK prizus.

Projekto adresatas 

Programos auditorija yra visi Lietuvos piliečiai, kurie siekia išsaugoti Lietuvos istorija ir skatina jos pažinimą

Įgyvendinimo terminai

 

Programą pradėtume 2019-10-01 ir baigtume 2023-02-10.

Prašoma skirti 

2 232,80 €

 

Visa Projektui  reikalinga suma 

5 307,08 €

 

Kiti rėmėjai ir finansavimo šaltiniai. 

-Lietuvos karių asociacija Keliautojų Klubas

-VŠĮ „Mūsų vėliavos“

- Yra pastoviai ieškoma rėmėjų šiam projektui įgyvendinti.

Įgyvendinti panašūs projektai

Didingi protėvių žygiai ir šiandiena: epochų sąsajos „Lietuvos kariuomenės istorinių įvykių ir datų įprasminimas“ – 1388,0 €

•Pilietinis ir patriotinis ugdymas gynybos klausimais: Komandinio darbo ekstremaliomis sąlygomis mokymai Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams – 2000,0 €

• Lietuvos kariuomenės istorinių įvykių ir datų įprasminimas „Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-metis“  ir “25 metus valstybę giname patys”- 11700,0 €

•Lietuvos kariuomenės populiarinimas ir įvaizdžio stiprinimas Lietuvoje ir užsienyje: Kariuomenės ir Valstybės vienis – 3000 €.

•Šiuolaikiniai gynybos ir saugumo iššūkiai“ – 2300,0 €;.

•LT-100 Dviračiais aplink Lietuvą – 9000€
•Cycling around the Baltic sea – vykdomas iki 2023 

 INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslai ir uždaviniai, tęstinumo perspektyva

Vėliava yra vienas seniausių valstybės atributų. Lietuvos valstybės vėliavos ištakos siekia XV a. pradžią. Iš pradžių ji reprezentavo Lietuvos didįjį kunigaikštį, nuo XVI a. antrosios pusės iki XVIII a. pabaigos – Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Valstybės vėliava, kaip ir kitose Europos valstybėse, buvo sukurta remiantis valstybės herbu. Pirmą kartą lietuvių vėliava minima Vygando Marburgiečio kronikoje (1337 m.)

Tikslas: Puoselėti Lietuvos pilietiškumą ir istorinę atmintį paženklindami pasididžiavimą valstybe skatinančiais simboliais – Lietuvos istorinę vėliavą.

Uždaviniai:

Socialiniai

●       išsaugoti ir aktualizuoti Lietuvos istorinę atmintį;

●       tautos istorijos, kultūros savitumo suvokimą, tautinės tapatybės puoselėjimas;

●       pilietiškumo ir atsakomybės Lietuvos valstybei skatinimas.

Kultūriniai

●       pažinti, įvertinti, įsisavinti ir asimiliuoti mūsų turtingą praeitį ir ją integruoti į europinio identiteto šiuolaikinę dabartį.

●       Visus norinčius supažindinti su Lietuvos valstybės simboliais,

Laukiami Projekto rezultatai

Lietuvos trispalves su istorine vėliavėles ir Gediminaičių stulpais gamyba ir vėlesnis jų neatlygintinas dalinimas turės reikšmės pilietiškumo augimui ir pasididžiavimu juo, vaikų ugdymui ir istorijos išlikimui, valstybės imuniteto nedraugiškoms jėgoms, skatins Lietuvos Respublikos istorijos domėjimuisi ir pažinimu. Padės ir skatins prisiminti mūsų valstybingumo ištakas, kurios šimtmečius padėjo puoselėti istorinę atmintį.

Projekto įgyvendinimo  terminai

2019-2020 – 10 000 vnt. #Valstybės vienių

Programos viešinimo planas

www.lkakeliautojai.lt

www.musuveliavos.lt

LKA KK facebook paskyroje

LKA KK Kauno skyrius facebook paskyroje

KAM facebook paskyroje

VŠĮ „Mūsų vėliavos“ paskyroje

 DETALI VISOS PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

Eil. nr.

Projekto įgyvendinimo veiklos                                Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Kaina

Iš viso           Suma  €

Ieškoma suma  €

1

Vėliavėlės spausdinimas

Vnt.

11000

0,121

1331,00

1331,00

2

Trispalvė austa juosta

m.

2200

0,119

261,80

261,80

3

Virvutė raudona

m.

3960

0,093

368,28

-

4

Karšti klijai lazdelės

kg.

7

20

140,00

-

5

Klijų pistoletas

Vnt.

3

26

78,00

-

6

Žvakė (tabletinė)

Vnt.

10

4

40,00

-

7

Gamybos darbai

Vnt.

1000

0,45

450,00

-

8

Dėžutės gaminimas

Vnt.

8000

0,08

640,00

640,00

9

Dėžutės lankstymas ir gaminių  pakavimas

Vnt.

8000

0,07

560,00

-

10

Maketavimo ir  dizaino darbai

Vnt.

1

30

50,00

-

11

Edukacinė paskaita (10 paskaitų)

Vnt.

10

120

1200,00

 

12

Kuro išlaidos

km.

1600

0,08

128,00

-

13

Apskaitos organizavimas ir administravimas

Vnt.

2

30

60,00

 

 

Viso:

         5307,08  

 IŠLAIDŲ SĄMATOS DALIS, KURIAI PRAŠOMA/IEŠKOMA  LĖŠŲ* 

Eil. nr.

Projekto įgyvendinimo veiklos                                Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Kaina

Iš viso           Suma  €

1

Vėliavėlės spausdinimas

Vnt.

11000

0,121

1331,00

2

Trispalvė austa juosta

m.

2200

0,119

261,80

8

Dėžutės gaminimas

Vnt.

8000

0,08

640,00

11

Edukacinė paskaita (10 paskaitų)

Vnt.

0

120

0,00

 

Viso:

2232,80 

 PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA Patvirtinu, kad:

  1. šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra tiksli ir teisinga;
  2. pasirašęs veiklos Projekto finansavimo sutartį informuosiu, kaip vykdoma programa, ir pateiksiu galutinę ataskaitą;

Lietuvos karių asociacija Keliautojų klubo prezidentas                                      Rolandas Lubys

Data 2019-09-15                                                 __________________________