Pirmos pagalbos suteikimo kursas vaikams

Aktualumas

1-4 klasių moksleiviai tampa savarankiškesni ir mažiau prižiūrimi nei buvo darželyje. Mokykloje vaikai nėra be perstojo stebimi ir pertraukų metu gali atsitikti nelaimė, kurios metu šalia gali nebūti suaugusio. Todėl vaikai turi mokėti atpažinti pavojų ir galimai pavojingas situacijas, mokėti atpažinti pavojingas sveikatos būkles, prireikus iškviesti pagalbą, įvertinti savo galimybes ir kreiptis pagalbos į suaugusius. Taip pat turi mokėti atlikti elementarius pirmosios pagalbos veiksmus, norėti padėti sau ir kitiems. 

Programos tikslas

 Išmokyti dalyvius atpažinti pavojingas būkles ir kreiptis pagalbos, supažindinti su pagrindiniais pirmosios pagalbos principais, išmokyti stabdyti kraujavimą iš nosies ir teikti pagalba esant įdrėskimams, nusibrozdinimui. Supažindinti su pagrindiniais saugaus elgesio principais.

Programos uždaviniai

  • Supažindinti dalyvius su saugaus elgesio principais.
  • Išmokyti atpažinti sveikatai ir gyvybei pavojingas būkles ir kreiptis pagalbos.
  • Supažindinti dalyvius su pagrindiniais pirmos pagalbos principais.
  • Teoriškai ir praktiškai išmokyti stabdyti kraujavimą iš nosies, teikti pagalbą esant įdrėskimams, nubrozdinimams.

Programos turinys

Programos trukmė: 2 akademinės valandos, iš jų 1,5 praktynių mokymų ir 0,5 teorijos pagrindai.

  • Sveikatai ir gyvybei pavojingos būklės
  • Pagalbos telefono numeriai, kaip tinkamai jais naudotis
  • Kraujavimo iš nosies stabdymas
  • Pirmoji pagalba įsidrėskus, nusibrozdinus 

Organizavimas

Paruoštos dvi programos: 1-2 ir 3-4 klasių moksleiviams.
Kursų vieta: Pamėnkalnio g. 13, Vilnius,  Vilniaus įgulos  karininkų ramovė 
Data: 2018-09-30 I programa 12.00 val., 2018-09-30 II programa 10.00 val. 

Lektorius: Aleksandra Kutyreva, skubios medicinos pagalbos paramedikė, pirmosios pagalbos instruktorė, Paramedikų asociacijos narys. 
Registracijai atlikti spausti žemiau "Registracija"