Pikantiškas Vilnius? O taip!

Kiekvienas susitikimas Vilniuje yra žavus. Kalbėsim apie meilę, karus, marus ar architektūrą. Vilnius unikalus tuo, kad kiekvieną kartą išgirsti ką nors naujo, negirdėto. Išties. Na o šį sykį buvo pažadėtos „Pikantiškos Vilniaus istorijos“.  Susitikom prie Mindaugo paminklo.  Diena apniukusi. Bet vos tik visi susirinkom,  pasiėmę savo geras nuotaikas, iškart saulė išlindo.  Daug, oi daug, istorijų išgirdom. 

Kaip Aukštutinę pilį užėmę rusai buvo „išrūkyti“, o dvasiškis pačių rusų buvo pasiųstas tiesiai pas Aukščiausiąjį J  Kas išrado  „bakteriologinį ginklą“?

Ar buvo požemis vedantis iš Valdovų rūmų į Radvilų rūmus? O gal tai tebuvo tiltelis per tuo metu ten tekėjusią Vilnelę?

Visi žinome, kad karalienė Bona norėjo išskirti  Barborą ir Žygimantą Augustą. Bet kodėl Radvila savo rūmus nugriovė? Nejaugi karalienė Bona  buvo jauna?  Ir kokias dar naujoves  Bona atvežė į Vilnių?

Kas per barbarai tie lieuviai, jei maistą drįso valgyti ne rankomis,  kaip Dievas davė, o kažkokiais metalo įrankiais?

Beje, gal ir gerai, kad į Vilnių taip ir neatvyko tas Valua...

O vat rusai atėjo... Ir paminklą Jekaterinai II  pastatė. Matyt nelabai prie širdies lietuviams ji buvo...  Vištos kiaušinių nemažai tais laikais dėjo... Studentai gerą fantaziją turėjo... Vis tie studentai . Kokį laiką rodo katedros bokšto laikrodis? Ir kodėl jis muša keturis kartus per valandą? Greitas tas mūsų vadovas. Visur bėgte, bėgte... Net per gatvę. Ir staiga nevilties šūksnis:

-Palaukit, nepasakokit!

Teko palaukti .

Kam reikalingos arkos tarp namų?  Ir kur gyveno budelis? Kiek laiko budelis mokėsi savo amato? Ar jis buvo vedęs? Kokia moteris norėjo už jo tekėti? Kaip rusai generalgubernatoriaus rūmus statė? Na, projektuoti gal ir mokėjo, bet va statybininkai skaičiuoti - tikrai ne. Neišsiteko rūmai, ne ten kasti pradėjo, netaip pradėjo…  Kas nukentėjo?  Ir koks prakeiksmas lydi šiuos rūmus? Kaip tą aikštę prieš rūmus papuošti? Tradiciškai- paminkliukas. Kam?  “Gerbiamam” generalgubernatoriui.   Ko jau ko fantazijos studentai turi J Taukų stygiaus  taip pat Vilniuje nebuvo. Mėgo juos šuniukai J Ramaus miego, generole.

 Kokie Vilniaus gatvių pavadinimai? Vienos nurodo kryptį: Rūdininkų, Trakų ir kt. Kitos šventuosius: šv.Ignoto, šv. Stepono. Dar kai kurios nurodo kur kokios tautos gyveno. Pvz. : Žydų, Totorių. O kai kurios tiesiog amatus. Stiklių, odminių, dailidžių. Tik štai žibintininkams gatvės neliko. Nors jie kasnakt net 44 žibintus mieste  uždegdavo. Bet skulptorius  V.Nalivaika ištaisė šią klaidą ir pastatė paminklą.  Originqlų. Kažin, ar kiekvienas, eidamas pro šalį, mato žibintininką? O ar galėjo Vilniaus Tarybos nariai vėluoti į svarbus susirinkimus? Gal kas nors ir blaivininku tapo, kad nevėluotų? Visko gali būti. Kuo išskirtinė Piatnicos cerkvė Vilniuje? Ar tik tuo kad čia meldėsi Petras I, kad čia jis krikštijo A.Puškino senelį Hanibalą? Išties nustebino tai, kad ortodoksų liturgija čia vyksta lietuviškai.

Kodėl nualpo jaunutė Napoleonui pristatyta panelė? Kokios skulptūros trūksta Vilniaus Rotušėje? Į kur veda laiptai iš Rotušės? Ir kodėl?  Kieno skulptūra stovi Vokiečių gatvėje? Ar išties tai gražiausia Lietuvos moteris?Beje, kodėl liko tik maža vokiečių gatvės dalis? Nejaugi jos likimą nulėmė klausimas: “kakaja eto ulica?” Ar tikrai Vilniuje tik vienas šventasis? Kokios trys krikščioniškos konfesijos yra Aušros vartų g. Kas sakė, kad Vilniaus miesto siena nugriauta? Gal ji tik pakeitė savo išvaizdą? Tik aprėdus pakeitė? O kas matė Baziliską? Kas ir kada  atrado Bastėją? Ar tikrai Adomas Mickevičius šypsosi tik Vilniuje? Kokios legendos tebesklando apie šv. Onos bažnyčią?Kaip keičiasi Bernardinų bažnyčia? Ir kas per stebuklingas seneliukas padėjo altoriams grįžti į savo vietą?

Visa tai papasakojo Gintas.  O LKA keliautojai  įtempę ausis klausė. Ir aš ten buvau, viena ausim klausiau J Ir čia jums surašiau. Kas klausė- atsakymus žino, o kas kartu nekeliavo- planuokit kitą kelionę. Ir jūs išgisit. Dijana P