„Bike for Peace“  

„Bike for Peace in Lithuania“

Tikslas –  socioedukacinės-kultūrinės kelionės dviračiais Vilniuje metu puoselėti draugišką  ir įkvepiančią visaverčiam gyvenimui kiekvieno žmogaus ir žmonių su regos negalia  savitarpio pagalbą. Teikiant pagalbą ir skatinant saviraišką stiprinti lietuvių tautinį identitetą, atkreipti visuomenės dėmesį į taikos ir nusiginklavimo būtinumą, įamžinant svarbią Lietuvai progą.

  • Rinksimės, susitiksime su įdomiais žmonėmis priešais Prezidentūrą, dalyvausime iškilmingame renginyje.

2022 m. liepos 6 d. (Vilniuje) žygio metu planuojama nuvažiuoti apie 15 km. 

Dalyviai: gali jungtis visi aktyvūs piliečiai, norintys ir galintys nuvažiuoti dviračiu dienos atstumą. 
REGISTRACIJA

Draugai